Stationer

Otera har lång erfarenhet av att leverera kompletta nyckelfärdiga ställverk och transformatorstationer inom spänningsområdet 12-400 kV. Vi tar hand om hela projekt i egen regi med allt från förstudie till konstruktion och projektering, mark- och stålarbeten, kraft- och elinstallationer till verifiering och provning.