kveldsbilde-kuttet

Om Otera

Otera Ratel är en kraftentreprenör som projekterar och bygger stations-, linje och kabelanläggningar åt kunder som äger infrastruktur för överföring av elkraft.

Vi är specialiserade på högre spänningsnivåer, upp till 400kV, och har en branschledande kompetens inom alla våra marknadssegment. Företaget grundades 1983 och ingår idag som ett dotterbolag i den norska kraftkoncernen Agder Energi AS. Tillsammans har vi den kunskap, erfarenhet och finansiella styrka som krävs för att genomföra infrastrukturella projekt oavsett storlek och komplexitet.

I företaget ingår även Mätbussen, som utför avancerade tekniska mättjänster i kabelanläggningar, samt European Electric Technology som konstruerar, bygger och installerar driftklara kraftförsörjningsanläggningar på spänningsnivåer upp till 50kV.

 

Etiska riktlinjer för våra anställda

Oteras arbete påverkar samhället runtom oss. Våra etiska riktlinjer är av stor betydelse för att säkerställa ett enhetligt och professionellt beteende och att vi positivt påverkar samhället runtom oss.

I Otera ska vi ha en hög etisk standard i allt vi gör för att säkerställa vår konkurrenskraft och vårt rykte. Det är vår plikt att agera med integritet och i enlighet med lagar och förordningar. Oteras etiska riktlinjer kommer att fungera som vägledning för våra åtgärder och tillämpas på alla ledande befattningshavare, anställda, styrelseledamöter och andra som agerar på uppdrag av Otera.

Otera bygger på Agder Energis etiska plattform, ETIKK, men med ytterligare fokus på områden som är särskilt viktiga för Otera.

För att läsa denna klicka här

Värden

Våra kärnvärden och värderingar är det som förenar oss.

Närhet

Med en ärlig, tillitsfull och nära dialog med kunder och leverantörer skapar och utvecklar vi långvariga och goda relationer på vår marknad. Vi ska vara kända för att vara lyhörda för våra kunders intressen och vi håller det vi lovar.

Trovärdighet

När du anlitar Otera får du det bästa som marknaden kan erbjuda. Du kan känna dig trygg i att vi kommer att genomföra ditt projekt på bästa sätt. Det innebär att vi uppträder med god affärsetik, yrkesskicklighet och kompetens. Vi har god planering, håller tider, gör rätt från början och eliminerar risker. Vi väljer bästa möjliga teknik, prioriterar förnyelsebara resurser och undviker miljöstörande ämnen.

Handlingskraft

Vi är en effektiv organisation som med stor handlingskraft genomför det vi tar på oss. Våra samlade kompetenser kombineras med vår helhetssyn vilket borgar för att vi alltid sätter kundens intressen i centrum. Vårt engagemang är det som förenar oss och utgör drivkraften i företaget.

Nyskapande

Vi tar vara på våra medarbetares erfarenhet och kompetens och erbjuder goda möjligheter till utveckling, utbildning och friskvård. Vår samlade kompetens är det vi levererar till våra kunder, att ligga i framkant medför att vi ständigt måste förbättra oss i allt vi gör.