2örby-2

Ledningsentreprenader

Otera har mångårig erfarenhet och kunskap av arbeten med kabel och byggnation av kabelnät. Vi är med och bygger stam-, regional- och lokalnät. Våra medarbetare är branschledande på att utföra arbeten på plast-, papper och tunnoljeisolerad kabel samt sjökabel. Vi arbetar i spänningsnivåer upp till 400 kV både i Sverige och internationellt. 

Vi är oftast med redan vid projektering av kabelsträckan och utför sedan hela entreprenaden. Otera utför alla delar i projekten i egen regi. Vi har därmed kontroll över hela processen och det ger dig som beställare högre kvalitet, bättre säkerhet, kostnadskontroll och leveranssäkerhet. 

Vi levererar hela turn-key-lösningar, men vi utför lika gärna delar av projekt. Våra entreprenader omfattar projektering, schakt och anläggningsarbeten, kabelinköp och förläggning, montage av skarv och avslut, driftsättning och dokumentation.

Otera ser säkerhet och arbetsmiljö som självklara delar i arbetet och vi har väl inarbetade processer för det. Vi har som mål att vara den ledande leverantören inom arbeten med kabelnät. 

För mer information kontakta gärna: henrik.bolinder@otera.se

LUFTLEDNING
Investeringar i nya transmissionslinjer och ett bra förebyggande underhåll är en förutsättning för hög leveranssäkerhet för överföring av elkraft.

Otera utför hela eller delar av entreprenader av transmissionslinjer. Vi gör tillståndsberedning, konstruktion, byggnation, service och underhåll, montage och driftsättning av utrustningen samt tillhörande kontroll. Vi utför allt från byten av linor och isolatorkedjor samt optofiberinstallationer i kraftlinjer, till nybyggnationer av kompletta trä-, komposit- eller ståltornslinjer oavsett storlek. Vi har kompetens och kapacitet för att bygga kraftlinjer på alla spänningsnivåer upp till 400kV.

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet och kunskap från linjebyggnation både i Sverige och internationellt. Vi har den maskinella utrustningen, de verktyg och certifikat som behövs för att genomföra såväl stora som små projekt. 

Otera utför alla delar i projekten i egen regi. Det ger dig som kund en bättre kontroll, en högre säkerhet och leveranser på utsatt tid. Hos oss på Otera arbetar vi konsekvent med frågor som rör säkerhet och arbetsmiljö. 

För mer information kontakta gärna: henrik.bolinder@otera.se