Mätbussen

Mätbussen är en del inom Otera som är specialiserat på avancerade mättekniska tjänster i kabelnät. Mätbussens tjänster riktar sig till både företag och privatpersoner. Otera har fyra stycken fullt utrustade mätbussar för uppdrag och tjänster som

- Utsättning, urskiljning och lokalisering

- Felsökning

- Felavhjälpning och akuta reparationer

- Sanering av oljetrycksatt kabel

- Kabeltest, provning och diagnostisering, VLF-, PD- och TD-mätningar

- Sjökabelsarbeten

- Dokumentation och rekommendationer

Mätbussarna är stationerade i Stockholm och Göteborg, men vi utför uppdrag över hela Sverige och internationellt. Våra medarbetare har såväl erfarenhet som kompetens och certifikat att utföra uppdrag på de flesta och vanligast förekommande fabrikaten. Vi kan arbeta till sjöss och har certifikat för off-shore-arbeten och GWO-certifikat för vindkraft.

Vi arbetar i spänningsnivåer mellan 0.4kV och 400 kV. Mätbussens mycket kvalificerade medarbetare har lång erfarenhet och står under ständig kompetensutveckling. Hos oss får du en kompetent leverantör inom allt som rör mättekniska tjänster. Oteras kvalitets-och miljöarbete ligger i framkant och vi sätter alltid personalens säkerhet främst.

 

Välkommen att kontakta oss dygnet runt på 070-654 92 55 eller på kabelfel@otera.se