Ledningar

Otera har mångårig erfarenhet och kunskap av byggnation av kabelnät inklusive montage av skarvar och ändavslut på spänningsnivåer upp till 400 kV både i Sverige och utomlands.