otera-12.

Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Elsäkerhet

På Otera tar vi hand om varandra och ser till att alla kommer säkert hem.

För Otera är säkra och trygga arbetsplatser där alla känner sig behövda, har möjlighet att utveckla sina färdigheter, komma till tals och trivas, en självklarhet. Kulturen skall vara öppen och uppmuntra ett säkert beteende. Alla ska kunna verka i sin arbetsmiljö under hela sitt yrkesliv och fortfarande vara vid god hälsa.

Otera arbetar systematiskt med arbetsmiljö- och elsäkerhetsfrågor och undersöker, genomför och följer upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs och en god arbetsmiljö uppnås. Oteras systematiska arbetsmiljö- och elsäkerhetsarbete ingår som en del i den dagliga verksamheten och sker i samverkan med våra medarbetare.

En trygg, stimulerande och säker arbetsmiljö är en viktig framgångsfaktor för oss. Vår övergripande målsättning för arbetsmiljö och säkerhet är noll olyckor. I Otera tar vi hand om varandra och ser till att alla kommer säkert hem.

Läs vår Arbetsmiljö- och elsäkerhetspolicy Klicka här

Läs vår Miljöpolicy Klicka här

Läs vår Kvalitetspolicy Klicka här